Strejke på øldepoter i Århus

30 chauffører fra to øldepoter i Århus har nedlagt arbejdet i protest mod bortvisningen af en tillidsmand.

Cirka 30 chauffører ved Royal Unibrews to depoter i Århus nedlagde torsdag arbejdet i protest mod, at ledelsen fastholder bortvisningen af en tillids- repræsentant. Det oplyser fagforeningen 3F.

Bortvisningen fandt sted for to uger siden, og også dengang blev depoterne ramt af strejker. Men arbejdet blev genoptaget for at få afholdt et mæglingsmøde. Det gav imidlertid intet resultat, og på et organisationsmøde i går brød forhandlingerne sammen.

Selve produktionen på Ceres-bryggeriet i Århus ikke er ramt af arbejdsnedlæg- gelsen. Der har dog været holdt orienteringsmøde for bryggeriarbejderne.