Stramme regler ved Mariager Fjord

Miljøministeren bebuder skrappere regulering af landbrugets udledninger til den stærkt forurenede fjord.

Landmænd omkring Mariager Fjord vil blive reguleret efter landets strengeste regler, siger miljøminister Connie Hedegaard til DR Nordjylland.

Fjorden er for anden gang på ni år på vej mod total død, og forskere fra Danmarks Miljøundersøgelser vurderer, at det er nødvendigt med nye skrappe stramninger overfor landbruget i området, hvis fjorden skal komme i balance. Og stramninger er på vej, bebuder ministeren.

- Blandt andet er det sådan, at vi nu skærper miljøreguleringen af husdyrbrug, og der nævnte jeg overfor Folketinget forleden, at Mariager Fjord er et sårbart område. Det vil derfor blive utroligt svært at udvide landbrug i det område i de kommende år, siger Connie Hedegaard.

Hun peger desuden på, at der kommer skærpede krav til udledning af ammoniak, nedfældning af gylle og brug af ny miljøteknologi.