Støtter havneudvidelse i Grenaa

Politikerne i Århus Amt er positive over for udvidelse af Grenaa Havn.

Politikerne i Århus Amt er klar til at udvide Grenaa Havn. Udvalget for teknik og miljø ser i morgen nærmere på en såkaldt VVM-redegørelse, der er en forudsætning for, at arbejdet kan gå i gang, og ifølge Århus Stiftstidende er der opbakning til planerne.

En havneudvidelse i Grenaa er et forsøg på at styrke erhvervsudviklingen på Djursland, og alene af den grund er grundholdningen til havneudvidelsen positiv.

Amtet støtter, at udvidelsen af havnen laves mod nord, fordi en udbygning mod syd er udelukket på grund af de rekreative interesser ved Grenaa Strand.

Med en senere udflytning af færgehavnen til den nordlige del af havnen vil trafikken med meget store skibe blive samlet i den nordlige, rummelige og dybeste del af havnen.