Støtteaktion for fyret socialchef

Medarbejdere i socialforvaltningen møder op til byrådsmøde for at protestere mod fyringen af Århus Kommunes socialchef.

Fyringen af socialchef Leif Gjørtz Christensen, den tidligere VS-politiker og senere byråds-medlem for Enhedslisten i Århus Kommune, kommer ikke til at gå stille af. Medarbejdere i
socialforvaltningen, der støtter deres chef og er imod fyringen, tropper onsdag klokken 16 op på rådhuset i Århus, når det ordinære byrådsmøde starter.

På den lukkede del af mødet behandles blandt andet fyringen af socialchefen samt kommunens plan om at tilføre anbringelsesområdet flere ressourcer. Sagens hovedperson
opholder sig på ferie i Rom.

- Jeg vil ikke sige, hvad vi planlægger. Men vi møder op, når byrådsmødet starter. Vi er ved at skrive på noget, siger familierådgiver Bentha Steffensen.

Hun siger til Ritzau, at medarbejderne i forvaltningen - uden at det har drejet sig om social-chefens embedsførelse - har skrevet til samtlige politikere i byrådet og klaget over blandt
andet manglende ressourcer. Det er sket i både 2006 og 2008.

Magistraten indstillede i mandags til byrådet, at socialchefen - med en årsløn på over 850.000 og udsigt til livsvarig tjenestemandspension - fritstilles efter langvarig kritik af kommunen for dens håndtering af sager om tvangsfjernelser af børn.

Rådmand Gert Bjerregaard (V), der har det politiske ansvar, har hidtil afvist at kommentere medarbejdernes støtteaktion og henviser til, at kommunen har bedt KL om at lave en uvildig
undersøgelse.

Medarbejderne i socialforvaltningen mener, at mistilliden til socialchefen opleves som mistillid til alle medarbejdere i forvaltningen. Medarbejderne beklager, at pressens fremstilling af sags-området er domineret af enkeltsager, og at der er en kløft mellem den virkelighed pressen fremstiller, og den virkelighed medarbejderne oplever.

Se tv2oj.dk's tema om socialt svigt i Århus Kommune