Støtte til psykisk syge halveres

Hjemmeboende psykisk syge i Grenåområdet skal klare sig med halvt så meget hjælp, når den nye Norddjurs kommune til nytår overtager den opgave, som Århus amt hidtil har udført.

Sammenlægningsudvalget for Norddjurs har behandlet et budgetforslag, som indeholder generelle besparelser på 5 procent i forhold til serviceniveauet i de gamle kommuner. Men støtten til de psykisk syge i Grenåområdet skal reduceres med 49 procent, fremgår det af budgetforslaget.

Adskillige fagfolk kritiserer politikerne i Norddjurs kommune for ikke at have sat sig ind i, hvordan besparelserne rammer de psykisk syge.