Støtte til Århus-biblioteker

En fjerdedel af Biblioteksstyrelsens pulje på godt 20 millioner kroner tilfalder Århus Kommunes Biblioteker.

Midt i de kommunale sparetider, som blandt andet har kostet eksistensen for byens bogbus samt et forstads-bibliotek, er der økonomisk støtte på vej til de århusianske biblioteker.

Århus Kommunes Biblioteker modtager i år godt fem millioner kroner af Biblioteksstyrelsens pulje, som ialt er på 20,3 millioner kroner. Formålet er at støtte folkebibliotekernes udvikling i Danmark.

De fem millioner kroner fordeles på syv forskellige tiltag. Udvikling af børns læselyst, udbygning af internet-service samt interaktive formidlingsformer for både børn og voksne er tre eksempler på områder, der nu får smidt penge efter sig.

Læs mere på <A href="http://www.aarhus.dk">Århus Kommunes hjemmeside</A>.