Stort underskud i Østjydsk Bank

Underskud på 223 millioner kroner

Østjydsk Bank har været gennem et vanskeligt 2014, og regnskabet for året viser blodrøde tal.

Banken har præsenteret et underskud på 223 millioner kroner for regnskabsåret 2014.

Ledelsen i banken vurderer regnskabet som værende "stærkt utilfredsstillende".

Årsregnskabet viser blandt andet følgende:

- Resultat før kursreguleringer og nedskrivninger viser et tilfredsstillende resultat på 82,7 mio. kr.

- Nedskrivninger viser et ikke tilfredsstillende resultat på 312,3 mio. kr.

- De akkumulerede nedskrivninger andrager ultimo året 827,8 mio. kr., svarende til 17,3 % af bankens udlån og garantier.

- Kapitalprocenten er opgjort til 11,1 %, og den egentlige kernekapitalprocent er opgjort til 4,2 %.

- Bankens individuelle solvensbehov er opgjort til 12,5 %.

- Finanstilsynet har i juli måned 2014 fastsat et solvenskrav på 12,9 %.

- Likviditetsoverdækning er opgjort til 122 %.

Pr. 1. januar 2015 er afdelingerne i Randers og Gjerlev solgt til Jutlander Bank med en goodwill betaling på 73,1 mio. kr, oplyser Østjydsk Bank.

- Med salget af afdelingerne i Randers og Gjerlev har vi fået et nødvendigt løft af vores kapitalprocent og ikke mindst vores egentlige kernekapitalprocent. Vi kan ligeledes konstatere, at vi i det fremadrettede har et fornuftigt forretningsomfang. Vi fortsætter den strukturerede proces, der skal sikre, at vi også fremadrettet har en fornuftig sammensat kapitalbase, siger Max Hovedskov, der er direktør i Østjydsk Bank, i forbindelse med regnskabet.