Stort sporarbejde

Tog-strækningen Skanderborg-Herning rammes af vejarbejde

Efter påske starter Banedanmark en gennemgribende renovering af jernbanen mellem Skanderborg og Herning. Spor og skinner fornyes, sporarealerne ved stationerne optimeres, og 33 overkørsler ombygges. Resultatet bliver en bedre og mere robust togdrift i fremtiden, lover Banedanmark. 

14. april og fire måneder frem gennemgår den 75 km lange strækning mellem Skanderborg og Herning en omfattende sporrenovering. Gamle træsveller udskiftes med nye betonsveller, der lægges nye skinner på dele af strækningen, eksisterende skærver renses, og der tilføres 66.000 ton nye skærver. Desuden genetableres dræn og afvanding langs det nye spor.

33 jernbaneoverkørsler og 22 broer fornyes
Samtidig med sporfornyelsen ombygges 33 jernbaneoverkørsler med ny og bedre belægning, og for at udnytte sporspærringsperioden optimalt renoverer Banedanmark også 22 broer på strækningen.

Der er tale om en omfattende sporrenovering til 280 millioner, og i perioder vil der være gener for både passagerer og omgivelserne, mens renoveringen foregår.

- Når vi er færdige med sporfornyelsesprojektet, vil vi have en total istandsat jernbanestrækning, som giver en bedre togdrift med færre forsinkelser og en mere behagelig rejse for passagererne, skriver projektleder i Banedanmark, Helene Granhøj i pressemeddelelsen fra Banedanmark.

Færrest mulige gener
Arbejdet vil blive delt op i to etaper, hvor det fra 14. april og frem til 12. august er strækningen mellem Herning og Silkeborg, der ombygges. Herefter kommer turen til banen mellem Silkeborg og Skanderborg i perioden 23. juni til 12. august.

- Vi planlægger det sådan, at vi forstyrrer togdriften mindst muligt, mens vi arbejder. Det gør vi blandt andet ved at udføre flere projekter samtidig, og ved at lægge det meste af arbejdet i sommerferien. Om sommeren er der typisk færre passagerer, og da vi ikke kan undgå at skulle lukke for togtrafikken i perioder, gør vi det på det tidspunkt, hvor der er færrest passagerer, siger Helene Granhøj.

Lidt længere rejsetid i bus
- I de to perioder, hvor der arbejdes på strækninger, bliver togene erstattet med busser, fortæller kunde- og kvalitetschef Lasse Rask Jørgensen fra Arriva Danmark.

- Vi gør alt, hvad vi kan, for at bringe vores kunder hurtigt og behageligt frem med bus, mens sporarbejdet står på, men alle må være indstillet på, at rejsen kommer til at tage længere tid i de kommende måneder. Vi glæder os til gengæld rigtig meget til at ønske vores kunder velkommen tilbage på nyrenoverede skinner i august, siger kunde- og kvalitetschef Lasse Rask Jørgensen fra Arriva Danmark.

Arriva udgiver en særlig køreplan, hvor alle skift mellem bus og tog fremgår.

- I den særlige køreplan kan vore mange rejsende se de ændringer, vi har været nødt til at foretage - og de kan samtidig få svar på, om det bliver nødvendigt at tage et tidligere tog for at være fremme til normal tid, siger Lasse Rask Jørgensen.

Sporarbejdet Skanderborg-Herning

o Skinnerne skiftes ud på store dele af strækningen
o Skærver renses og der suppleres med 66.400 ton nye skærver
o 58.800 stk. gamle træsveller fjernes og erstattes med nye betonsveller
o 18 sporskifter nedlægges, og 26 sporskifter skiftes eller renoveres
o 33 overkørsler ombygges og fornyes med ny belægning
o Sporarealerne ved  stationer fornyes og optimeres  ved bl.a. at nedlægge gamle sidespor
o Dræn og afvanding fornyes langs det nye spor
o 22 broer på strækningen renoveres

Renoveringen er en del af den store fornyelse af jernbanen, som Banedanmark gennemfører fra 2011 til 2013, hvor i alt 464 km spor fornyes, og 296 broer renoveres. Især den jyske del af jernbanenettet fornyes i 2012.

Busstoppesteder under sporarbejdet

På Silkeborg Station standser togbusserne mod Herning ved perronnedgangen på Jernbanevej over for Koppmans Gård. Togbusserne fra Herning standser på Drewsensvej foran jernbanestationen. Her inddrages korttidsparkeringen til stoppested for togbusserne.

I Herning ankommer og afgår togbusserne fra parkeringspladsen på Godsbanevej, der ligger syd for jernbanestationen. Adgangen til Godsbanevej sker via gangbroen fra stationen og perronerne.

I Birk Centerpark standser togbusserne ved stoppestedet ved Herning Kunstmuseum på Industrivej Syd.

I Hammerum kører togbusserne ikke op til jernbanestationen. I stedet benyttes busstoppestedet på Hammerum Hovedgade.

I Ikast vil togbusserne benytte Lille Torv, der ligger lige over for jernbanestationen.

I Bording standser togbusserne på J. C. Jensens Plads.

Rejsende til og fra Engesvang vil blive transporteret i en særlig pendler-bus mellem jernbanestationen i Engesvang og Pårup, hvor der vil være forbindelse til togbusserne mod både Herning og Silkeborg.

Togbusserne køres af Arriva Bus.

Kilde: Pressemeddelelse fra Banedanmark.