Større lokale sundhedshuse skal løse lægemangel

En række kommuner i Østjylland ønsker penge fra Sundhedsministeriet til at udbygge lokale sundhedshuse

02:22

Det skal være slut med, at patienter ikke kan få plads hos en praktiserende læge, fordi der er lukket for tilgang af nye patienter. Og så skal de lokale sundhedshuse indrettes, så de er bedre rustet til at løse fremtidens udfordringer med kroniske sygdomme og en stigende ældrebyrde. 

Løsningen er udvidelse og bedre indretning af sundhedshusene. Men det koster penge.

De penge håber flere kommuner og Region Midtjylland nu på, at Sundhedsministeriet vil tildele dem.

Vores udfordring er, at vi gerne vil have, at vores sundhedscenter kan rumme flere praktiserende læger. Faciliteterne betyder noget for lægerne, men også for vores borgere.

Jørgen Gaarde (S)

Et sted, hvor man står med det håb, er i Skanderborg.

- Vores udfordring er, at vi gerne vil have, at vores sundhedscenter kan rumme flere praktiserende læger. Faciliteterne betyder noget for lægerne, men også for vores borgere, siger borgmester i Skanderborg Jørgen Gaarde (S) og fortsætter:

- Her kan de besøge lægen, få taget blodprøver og blive scannet inden for få kvadratmeter. Så det er et attraktivt sted at udvide.

Læs også Ekspert: Lægemanglen bliver endnu større

Sundhedsministeriet har afsat i alt 800 millioner kroner til forbedring af lokale læge - og sundhedshuse. I første omgang kan regionerne og kommunerne søge fra en pulje på 200 millioner kroner.

Skanderborg Kommune ønsker 12,3 mio. kr. for især at kunne udnytte en større del af tagetagen i sundhedshuset.

Der uddannes hele tiden læger og også praktiserende læger, men vi skal gøre det speciale attraktivt.

Annette Roed (S)

Og Skanderborg er ikke ene om at have søgt penge fra ministeriet til det lokale sundhedshus. I Grenaa, Ebeltoft, Gellerup, på Samsø og til Marselisborgcentret i Aarhus søges der sammen med Skanderborg om knap 67 mio. kroner.

Politikerne i regionen er godt bekendte med problematikken og behovet for udvidelser af sundhedshusene. Noget, der kan være med til at løse fremtidens udfordringer og måske trække flere læger til.

- Der uddannes hele tiden læger og også praktiserende læger, men vi skal gøre det speciale attraktivt. Det er dyrt for lægerne at etablere sig, købe udstyr og praksis, og der er et stort ansvar forbundet med opgaven, som de nye læger kan være bekymret for, siger formanden for udvalget for nære sundhedstilbud i regionen, Annette Roed (S), til TV2 ØSTJYLLAND.

03:46

VIDEO: Se et længere interview med Annette Roed her.

Luk video

Bedre sundhedshuse kan så ifølge hende være en del af pakken, der kan gøre hvervet som praktiserende læge mere populært.

Ud fra en faglig vurdering af ansøgningerne skal Sundhedsstyrelsen senere indstille til ministeriet, hvordan pengene skal fordeles.

Midlerne vil, ifølge regeringen, blive udmøntet i løbet af dette forår.

Øverst på siden kan du se et længere interview med Skanderborg-borgmester Jørgen Gaarde.