Stop for tunge køretøjer

Rådmand Peter Thyssen (R) vil have fjernet de tunge køretøjer fra Århus midtby for at mindske forureningen.

Det skal være slut med lastbiler, varevogne og store firehjulstrækkere i Århus midtby, hvis det står til rådmand Peter Thyssen (R).

Det skriver JP Århus.

Han har netop forelagt Magistraten i kommunen et forslag om, at der etableres en miljøzone i den inderste del af byen, som er afgrænset af Ringgaden.

Hvis byrådet godkender forslaget om en miljøzone, skal disse køretøjer have monteret et partikelfilter. Kravet kan tidligst træde i kraft i efteråret 2009, efter der er foretaget en offentlig høring.

- En miljøzone vil mærkbart kunne reducere forureningen med partikler i midtbyen, og det vil være til gavn for sundheden for århusianerne. Det vil også have en afsmittende effekt uden for selv midtbyen, vurderer Peter Thyssen

Busserne i Århus ser dog ud til at blive undtaget, blandt andet fordi Midttrafiks bybusser alle vil være klar med partikelfiltre til den tid, fremgår det af indstillingen.

Der var ingen indsigelser mod forslaget, da det blev behandlet i kommunens Magistrat.