Stiftstidende sparer 13 stillinger

13 stillinger forsvinder på Århus Stiftstidende, men der bliver tale om forholdsvis få egentlige fyringer.

Århus Stiftstidende sparer 13 stillinger væk. Det har længe ligget i luften at der kom nedskæringer, men besparelserne er ikke så voldsomme, som nogle havde frygtet.

Det vil nemlig kun være nødvendigt få med forholdsvis få egentlige fyringer. Mange stillinger spares nemlig væk ved naturlig afgang, og ved at vikarer ikke bliver genansat