Staten bremser sygehus-udvidelse

Århus Amt har fået afslag på at købe naboejendomme til Silkeborg Centralsygehus.

Den kommende sammenlægning af Århus og Rinkjøbing amter er godt på vej til at stikke en kæp i hjulet på planerne om at udvide Silkeborg Centralsygehus.

Indenrigsministeriet har nemlig givet Århus Amt afslag på at opkøbe sygehus- ets naboejendomme, hvilket er en forudsætning for, at den planlagte udvidelse til i alt en halv milliard kroner kan gennemføres.

Indtil amts-sammenlægningen er gennemført, har Indenrigsministeriet helt ekstraordinært bemyndigelse til bremse byggeplaner af en vis størrelse. Det sker for at forhindre, at amterne ikke ukritisk øser ud af penge, så kassen er tom, når sammenlægningen finder sted.