Stalking-lov uden effekt

Ny stalking-lov virker ikke, mener forening

En ny lov, der trådte i kraft i marts, skulle hjælpe kvinder og mænd, der føler sig forfulgt eller chikaneret.

- Men loven virker ikke. Jeg må desværre sige, at vi ikke har oplevet den store effekt af loven endnu, siger formanden for Anti-Stalking Foreningen, Lise Linn Larsen, til DR Østjylland.

Stramningen af loven betyder bl.a., at det skal være nemmere at forbyde stalkere at komme i nærheden af deres ofre, også uden at der er tale om direkte trusler.

Men samtidig er der mulighed for, at en stalker kan hente oplysninger om sit offer simpelt hen ved at bede om aktindsigt i sin sag. 

I Anti-Stalking Foreningen taler Lise Linn Larsen dagligt med ofre, der føler, at det ikke har hjulpet at loven er blevet strammet.

- De oplever, at de får de samme beskeder hos politiet om, at så længe der ikke er trusler på bordet om liv og lemmer, så kan man ikke hjælpe dem, udtaler hun. 

Anti-Stalking Foreningen anslår, ud fra blandt andet en engelsk undersøgelser, at hver 10. dansker på et tidspunkt oplever at blive stalket.