Sportshaller: Vi vil gerne stoppe pædofile

Kontrol med tidligere pædofilidømte foretaget af personale i svømme- og idrætshaller bliver modtaget positivt, men der er også forbehold og bekymringer

Fremover kan det blandt andre blive bestyreren af den lokale svømmehal, som skal holde øje med, om de pædofilidømte overholder deres forbud. Det vækker en smule skepsis hos direktøren for Forum Horsens.

Vi vil gerne være med til at løse opgaven. Sådan lyder det fra en række idrætshaller, svømmehaller og sportsforeninger i Østjylland oven på nyheden om regeringens lovpakke, der skal forsøge at forhindre tidligere pædofilidømte i at gentage deres kriminalitet.

Lovforslaget indbefatter blandt andet, at såkaldte 'relevante personer' i svømmehaller og idrætshaller fremover med oplysninger fra politiet skal holde øje med, om tidligere pædofilidømte med forbud mod at komme i hallen rent faktisk også holder sig væk.

Læs også Mere kontrol med pædofile: Snart får de uanmeldt besøg

- Vi vil gerne være med til at bidrage til alt, der kan være tryghedsskabende. Alle tiltag, der kan være med til at beskytte de børn, som kommer i vores faciliteter, vil vi gerne bidrage positivt med, siger Torben Kjeldsen, forretningsfører for Randers Gymnastiske Foreninger, der ejer RGF-hallen i Randers, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Men når det er sagt, så kan jeg godt være spændt på at se, hvordan opgaven skal løses rent praktisk. Vi vil have brug for meget klare retningslinjer, tilføjer han.

Brug for klare retningslinjer

Han bakkes op af direktør for Forum Horsens Jørn Juul:

- Det her tiltag kan godt være med til, at det er trygt for vores brugere at komme her. At forældre ved, at vi holder øje med, hvem der kommer i svømmehallen, hvor deres børn befinder sig. Så vi vil gerne være med til at udføre opgaven, den kan også være til gavn for os.

At forældre ved, at vi holder øje med, hvem der kommer i svømmehallen, hvor deres børn befinder sig. Så vi vil gerne være med til at udføre opgaven, den kan også være til gavn for os.

Jørn Juul, direktør, Forum Horsens

Ligesom kollegaen i Randers er Jørn Juul dog også en anelse betænkelig ved det rent praktiske i den kommende opgave.

- Der skal være klare retningslinjer. For der er jo tale om meget personfølsomme oplysninger. Hvem må tilgå dem, hvordan skal de opbevares og hvor mange af vores ansatte skal være involveret i det? Vi har lige fået en lang række forordninger omkring databeskyttelse, hvor vi nærmest ikke må opbevare noget som helst. Så det her er jo umiddelbart i den helt anden grøft, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

01:26

VIDEO: Jørn Juul sætter her flere ord på, hvad han mener, der er godt, og hvad der kan være problemer med, i forhold til lovforslaget. 

Luk video

Har en anden opgave

Hos Danmarks Idrætsforbund sidder Jan Darfelt med sager om personfølsomme oplysninger og kigger på, hvordan klubberne skal håndtere dem. Han er ligeledes en anelse betænkelig ved lovforslaget.

Læs også Efter pædofili-udspil: - Der mangler varige behandlingstilbud

- Vi støtter op om forslag, der mindsker risikoen for, at børn bliver udsat for seksuelle krænkelser, men at give oplysninger videre til enkeltpersoner, som skal håndtere nogle meget personlige oplysninger, er jeg lidt bekymret for. Deres opgave er jo en anden. De skal træne børnene i fodbold og håndbold. Det andet er jo en ressourcekrævende og tung opgave, siger Jan Darfelt til TV2 ØSTJYLLAND.

Kulturrådmand i Aarhus Rabih Azad-Ahmad (Rad.V.) er politisk ansvarlig for medarbejderne i kommunens idrætsfaciliteter, der fremover skal håndtere personfølsomme oplysninger. Han er først og fremmest positiv over for de nye tiltag.

Skal skabe tryghed

- Det er vigtigt, at sikkerheden er i orden, når det handler om børn. Det her kan være med til at skabe tryghed hos familierne. Spørgsmålet er så bare, hvordan vi skal håndtere oplysningerne. Så jeg forventer, at vi får nogle retningslinjer fra ministeren om, hvordan det skal foregå helt praktisk, siger rådmanden til TV2 ØSTJYLLAND. 

Spørgsmålet er så bare, hvordan vi skal håndtere oplysningerne. Så jeg forventer, at vi får nogle retningslinjer fra ministeren om, hvordan det skal foregå helt praktisk.

Rabih Azad-Ahmad (Rad.V.), kulturrådmand

Lovpakken, der i dag officielt blev fremlagt af regeringen, består af syv punkter, der handler om, hvordan indsatsen kan styrkes mod pædofilidømte, der får et forbud som en del af deres straf. 

Ud over at idrætshaller, svømmehaller og lignende får adgang til deres oplysninger, vil regeringen også have udstedt flere af disse forbud, ligesom politiet skal have mulighed for at tage på uanmeldt kontrolbesøg hos de dømte uden en dommerkendelse. 

02:47

VIDEO: Se et længere interview om sagen med Rabih Azad-Ahmad her. 

Luk video

Kommer efter Bedersagen

- Lovpakken skal forhindre pædofildømte i at gentage deres kriminalitet, dels ved at indskrænke deres handlefrihed, i forhold til hvor de færdes, hvem de kontakter og hvem de besøger og har besøg af, dels ved at øge de forskellige myndigheders samarbejder og politiets beføjelser ved blandt andet at indføre uanmeldte tilsyn hos tidligere pædofildømte, sagde politisk ordfører Britt Bager (V) tirsdag til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi har lavet pakken for at tage hensyn til børnenes retssikkerhed, og det mener jeg som samfund, er en pligt, vi bliver nødt til at tage alvorligt. Vi bliver nødt til at gribe ind over for denne form for gentagende kriminalitet, fordi prisen er så høj for de børn, det går ud over, lød det videre fra politikeren.

Læs også Psykolog: Dømte i børnesager overlades til sig selv efter dom

Udspillet kommer efter TV2 ØSTJYLLANDs afsløring i februar af, hvordan pædagogmedhjælperen, Martin Svejgaard, i 2007 forbrød sig mod i alt 13 børnehavebørn i en børnehave i Beder.

Lovforslaget

I lovpakken er der syv hovedpunkter. Tre af dem fremhæver politikerne bag forslaget selv. De er som følgende:

 

- Flere forbud mod pædofilidømtes samvær med børn. Konkret skal det ske ved at domstolene skal meddele forbud, når der er fare for, at den dømte vil begå nye seksualforbrydelser.


- Politiet skal orienteres, når pædofilidømte prøveløslades og løslades. Herunder skal oplysninger om deres bopæl og eventuelt flytning videregives mellem politikredsene.


- Nye redskaber til politiet, som skal have mulighed for at videregive oplysninger om pædofilidømtes påbud til eksempelvis idrætshaller og svømmehaller. Samtidig kan de komme på uanmeldt besøg i de dømtes privatbolig og få adgang til dennes computer uden en dommerkendelse.

Skiftede navn og fortsatte

Under afsoningen skiftede han navn, og da han blev løsladt, flyttede han til en ny landsdel og gentog sin forbrydelse. Denne gang mod to små piger i nabokvarteret, der var otte og tre år, da overgrebene begyndte.

For selvom Morten Bundgaard, som han kom til at hedde, havde forbud mod at have med børn at gøre, var der ingen der holdt øje med, om forbuddet blev overholdt.

Lovpakken kommer som en forlængelse af den såkaldte Bedersag, der jo viste, at det har forfærdelige omkostninger, når en pædofil går ud og gentager sine handlinger.

Britt Bager (V), politisk ordfører

På baggrund af afsløringen nedsatte justitsminister Søren Pape Poulsen en arbejdsgruppe bestående af Rigsadvokaten, Rigspolitiet og Kriminalforsorgen. Tilsammen skulle de komme med et udspil til lovpakken, der altså nu er offentliggjort.

- Lovpakken kommer som en forlængelse af den såkaldte Bedersag, der jo viste, at det har forfærdelige omkostninger, når en pædofil går ud og gentager sine handlinger. De stramninger som pakken indeholder, er jeg fuld overbevist om, vil virke præventivt, sagde Britt Bager i går.

01:00

VIDEO: Britt Bager sætter her flere ord på, hvorfor hun mener, at lovstramninger er nødvendige.

Luk video

Intet imod besøg

Tirsdag var TV2 ØSTJYLLAND i kontakt med en af dem, der kan blive ramt af stramningerne. Nemlig en 42-årig pædofilidømt mand fra Randers, som pt. sidder i Nørre Snede Fængsel. Han har intet imod uanmeldte besøg fra politiet.

- Jeg tænker, at jeg med mine tidligere domme allerede er i kikkerten hos politiet, og at de i forvejen holder øje med min internethistorik. Jeg ville ikke have noget imod besøg, lød det fra ham. 

Læs også Pædofil hilser mere kontrol velkommen: - Vil kun gavne mig

Den 42-årige randrusianer håber da også på at kunne holde sin sti ren, og til den opgave tror han faktisk, at besøgene kan være positive.

- De vil kun gavne mig, tror jeg. Det har en præventiv virkning på mig og nok også andre, at man ved, politiet kommer, sagde han.

Forbud

Ifølge straffeloven kan retten i forbindelse med en dom for visse seksualforbrydelser også meddele den dømte et særligt forbud. Det drejer sig om:

 

1) Opholdsforbud, dvs. et forbud mod at opholde sig eller færdes i et nærmere afgrænset område i nærheden af gerningsstedet.

2) Boligforbud, dvs. et forbud mod uden politiets tilladelse at lade børn under 18 år tage ophold i hjemmet.

3) Besøgsforbud, dvs. et forbud mod at modtage besøg af et barn, der ikke er ledsaget af en voksen.

4) Kontaktforbud, dvs. et forbud mod gennem internettet at søge kontakt med børn under 18 år, som ikke kender den dømte i forvejen.