Sporarbejde forlænger rejsetiden

Banedanmark udskifter skærver, skinner og sveller på jernbanen mellem Århus og Fredericia.

Det skal være skidt, før det bliver godt.

Nogenlunde sådan kan man sammenfatte situationen for de tog-passagerer, der i løbet af foråret og forsommeren tager med IC3-toget fra Østjylland mod syd.

30. marts går Banedanmark i gang med en gennemgribende renovering af skinnenettet på strækningen mellem Århus og Frederica.

Hidtil har togene ofte været tvunget til at sætte hastigheden ned i sommerperioden, hvor skinnerne er varme. Banedanmark erstatter nu de gamle sveller med nye, som er helt af beton. Derudover udskiftes skinner og skærver de steder, hvor det er nødvendigt.

Når sporarbejdet er slut, kan togene ifølge Banedanmark køre med jævn hastighed og skal ikke som i dag sætte farten op og ned. Det giver behageligere kørsel for passagererne, og samtidig kan DSB spare 2 millioner kr. om året i brændstof.

Sporarbejdet er sandsynligvis slut i begyndelsen af juli.