Sparekasse dækker kunders tab efter dårlige råd

Sparekassen Kronjylland med hovedsæde i Randers køber såkaldte Scandinotes-obligationer tilbage efter kritik.

Siden den første klagesag om salg af Scandinotes obligationer dukkede op i Sparekassen Kronjylland, har det været et ønske at få neutrale og objektive øjne til at kigge på sagerne.

Pengeinstitutankenævnet har foreløbig behandlet to sager, og Sparekassen har tabt dem begge med flertalsafgørelsen 3-2. Det skriver Sparekassen Kronjylland i en pressemeddelelse.

Der har dog ikke været nogle klare retningslinjer i de to afgørelser. Derfor har Sparekassen Kronjylland haft en ekstern advokat samt en professor fra Aarhus Universitet til at gennemgå sagerne og forsøge at trække nogle linjer på baggrund af dem.

- Med baggrund i det, og at vi som udgangspunkt følger ankenævnets afgørelser, har vi besluttet, at vores kunder ikke skal vente længere og køber størsteparten af de Scandinotes obligationer, der er solgt via Sparekassen, tilbage, slår direktør Ove F. H. Knudsen fast i pressemeddelelsen.

De obligationer, der ikke bliver købt tilbage, er nogle, hvor såvel de eksterne jurister som Sparekassen har vurderet, at det vil være åbenbart urimeligt. Har der været tvivl, er det i alle tilfælde kommet kunden til gode.

Ove F. H. Knudsen beklager sagerne:

- Der er tale om en enkeltstående og helt særlig situation, som er opstået på baggrund af finanskrisen og et medfølgende kollaps hos flere danske banker, men det er selvfølgelig altid beklageligt, når vores kunder eller andre taber penge. Derfor er vi naturligvis også meget opmærksomme på at undgå noget lignende i fremtiden.

Rent praktisk sker der nu det, at Sparekassen kontakter de enkelte kunder. Det gælder i øvrigt alle kunder og ikke kun dem, der har klaget.