Sognepræst går i protest

Folkekirken er efter præstens mening blevet for udvandet. Derfor har han valgt at sige op.

Sognepræsten i Gl. Rye, den 55-årige Hans Christian Grosbøll-Poulsen, har efter 25 år sagt sit job som præst op. Han går i protest over en ny valgmenighed.

Valgmenigheden kræver underholdning og arrangementer i kirken, præsten synes, det fjerner fokus fra det væsentlige nemlig prædiken, derfor har han valgt at gå.