Socialdemokraterne: Aarhus-København med tog over Kattegat på en time er at foretrække

Regeringen har i sit finanslovsforslag afsat 60 mio. kr. til at undersøge mulighederne for en Kattegatforbindelse. Der undersøges både en ren bilforbindelse og en kombineret tog- og bilforbindelse

05:01

Video: En Kattegatforbindelse er langt fra at være vedtaget, men allerede nu er der politisk uenighed.

58 minutters transporttid fra Aarhus til København. Sådan lyder estimatet for et fremtidigt højhastighedstog over en Kattegatbro.

En togforbindelse, som ifølge Socialdemokraternes Magnus Heunicke, der selv er tidligere transportminister og nu er medlem af Folketingets transportudvalg, vil være god for Danmark. 

- Jeg er meget meget glad for, at vi fik togalternativet på Storebælt og på Øresund. Det havde ikke været til at holde ud, hvis det kun var bilbroer der, siger han til TV2 ØSTJYLLAND. 

Men en togforbindelse over Kattegat kan der ikke bliver tale om, lyder det fra transportminister Ole Birk Olesen (LA). Det er simpelthen for dyrt. 

- Jeg har regnet på, hvad en ren vejforbindelse over Kattegat koster og den kan finansieres af bilisternes brugerbetaling, hvorimod en togforbindelse kræver, at vi tager 40-50 milliarder kroner op af statskassen, siger ministeren.

- Det ville betyde, at vi så ikke har råd til at udvide E45 ned mod Vejle, lave en tredje Limfjordsforbindelse og udvide E45 hen over Fyn.

Kattegatforbindelsen, der nu diskuteres, går tværs over Samsø.  

Kattegatforbindelsen

Ruten: 
​Fra Hou i Østjylland, over Samsø, til Røsnæs ved Kalundborg. 
Der skal bygges:
20 kilometer motorvej på bro fra Hou til Samsø.
7 kilometer motorvej på Samsø.
19 kilometer motorvej på bro mellem Samsø og Røsnæs.

Pensionspenge kan betale

Ifølge regeringen vil en Kattegatforbindelse kun for biler kunne betales tilbage af brugerne af broen i løbet af 32 år. Hvis altså prisen for en tur over Kattegatbroen bliver den samme som på Storebælt: Nemlig 240 kroner. 

- Det er helt urealistisk i min optik at bruge 42 milliarder kroner af statskassen på at få tog hen over Kattegat, når man kunne få en Kattegatforbindelse, der er finansieret af de bilister, der bruger den, uden at statskassen skal lægge nogle penge, lyder det fra Ole Birk Olesen. 

Transportminister Ole Birk Olsen mener, at det er urealistisk med en bro både til biler og tog. 

Der er imidlertid en anden mulighed for at finansiere Kattegatforbindelsen, siger Magnus Heunicke. 

- Vores alle sammens pensionsopsparinger i de store danske pensionskasser går i dag primært til store udenlandske projekter. Men hvorfor ikke få de penge i spil i danske projekter? spørger han. 

Pensionskasserne har ifølge Politiken selv peget på, at en Kattegatforbindelse vil være et godt sted at investere.

- Pensionskasserne mener, det vil være realistisk både med en baneforbindelse og en vejforbindelse, så det synes jeg, vi skal undersøge, når nu vi har en fremstrakt hånd fra dem, lyder det fra Heunicke.

Magnus Heunicke (S) drømmer om en Kattegatforbindelse for både tog og biler. 

Tidsbesparelse

Mens vi i dag måske primært tænker på miljøet, når vi tænker forskellen på tog og biler, så er det faktisk ikke kun det, der er argumentet for, at tænke jernbanen med ind i en mulig Kattegatforbindelse. 

Nej, fart er derimod det primære argument. For i fremtiden vil biler måske køre på el eller brint og dermed være mere miljøvenlige end i dag.

- Når vi taler om en Kattegatforbindelse, der måske står klar i begyndelsen af 2030´erne, så taler vi også om nogle helt andre busser. Måske er det busser, der kører på brint eller på strøm. Det er ikke sådan, at man skal transportere sig på skinner, for at det er offentlig transport og heller ikke sådan, at det skal være på skinner for at være grøn transport, siger Ole Birk Olesen (LA). 

- En vejforbindelse vil være god men en jernbaneforbindelse vil være endnu bedre. Så kan du komme med et hurtigtog fra Aarhus til København på under en time, lyder argumentet fra Magnus Heunicke (S),

I bil anslås det at turen over Kattegatforbindelsen vil komme til at tage to timer og et kvarter. 

Kattegatbroen vil blive den længste bro i Danmark, hvis den bliver bygget. 

Danmarks største projekt

Kattegatforbindelsen vil blive det største anlægsprojekt i Danmark nogensinde, hvis den bliver til virkelighed. 

Tidligere har en bro fra Djursland syd for Grenaa til Sjællands Odde været på tale. Det samme har en broforbindelse syd om Samsø i stedet for tværs over øen. Disse to projekter er skrinlagt. 

Årsagen til at ideen om Kattegatbroen pludselig igen er bragt til live er, at trafikken på Storebælt stiger år for år og ventes at sande til om et årti eller to. I sommer kunne Storebæltsbroen fejre, at bilist nummer 200 million kørte over. 

Kattegatbroens økonomi

En broforbindelse med plads til både biler og tog vil koste 124 milliarder kroner. 
De 100 milliarder er for broen, 17 milliarder for baneanlæg på land og 7 milliarder for vejanlæg på land. 
En broforbindelse kun til biler vil koste 58 milliarder kroner. 

Både Storebælt og Øresundsbroerne er finansieret af brugerne, som betaler for at køre over. 
I forbindelse med Kattegatbroen har flere unavngivne pensionskasser som noget helt nyt meldt sig som mulige investorer i projektet.