Sø skal genskabes i Lystrup

Østjyderne får i løbet af et par år et stort vådområde, hvor de kan nyde fugle- og dyrelivet. Området skal samtidig være en gevinst for miljøet.

Østjylland får nu en ny sø - i Lystrup Enge. Århus Amt og Århus Kommune besluttede i dag, at de sammen i løbet af et par år vil skabe et nyt spændende søområde. Vådområdet vil være til gavn for både naturen og for borgerne.

Vådområdet skal genskabes på markerne mellem Vejlby og Lystrup i den nordlige ende af Århus. Det er planen at skabe et vådområde med en lavvandet sø på ca. 110 ha og våde enge på ca. 50 ha i det lave område langs Egå mellem Lystrupvej og mod vest til Grenå-banen. Tilbage i Stenalderen var området præget af en langstrakt fjord, der efterhånden blev til sø og enge. I 1950'erne blev området afvandet til landbrugsjord.

Ved at genskabe vådområdet håber man at fjerne de store mængder næringsstoffer fra Engåen, inden vandet løber ud i Århus Bugten. Samtidig får borgerne i det nordlige Århus et stort naturområde at bolte på sig.

Projektet koster 16,7 millioner kroner, og Miljøministeriet giver ca. fem millioner til vådområdet.