Snart digital byggesagsbehandling

Nu kan arkitekter, ingeniører og bygherrer søge om byggetilladelse i Århus Kommune digitalt og søge oplysninger om processen.

Århus Kommune deltager sammen med fem andre kommuner, KL og Erhvervs- og Byggestyrelsen i et forsøgs- og udviklingsprojekt om udvikling af Digital Offentlig Byggesagsbehandling (DOB). Muligheden for nu at ansøge digitalt er første skridt på vejen mod ambitionen om en fuldt digital byggesagsbehandling.

- Løsningen gør det lettere for borgere og virksomheder at søge om byggetilladelse. Ansøgningerne bliver bedre, og det giver i den sidste ende kortere sagsbehandlingstid, fortæller rådmand Laura Hay på Århus Kommunes hjemmeside.

Med det nye system regner kommunerne med, at langt færre ansøgninger skal returneres til afsenderen på grund af manglende oplysninger. Det vil spare tid og give bedre processer i sagsbehandlingen - til glæde for både ansøgere og kommune.