Smider flere familier på gaden

Ungdomskriminalitet får Brabrand Boligforening til at smide yderligere tre familier ud af deres lejligheder.

Brabrand Boligforening har i dag ophævet yderligere tre lejemål i Gellerupparken ved Århus.

De tre familier bliver smidt ud af deres lejligheder, fordi nogle af familiernes yngre medlemmer har begået kriminalitet på boligforeningens område. Dermed er i alt seks familier blevet bedt om at flytte.

Samtlige udsmidninger tager udgangs- punkt i en retssag, hvor tre unge indvandrere er blevet dømt for røverier og vold i Gellerup-området.

Boligforeningen beordrede efter dommen de unges familier ud af deres lejligheder, men i første omgang fredede den de tre andre familier, der i dag er blevet opsagt. Årsagen var, at de unge var under den kriminelle lavalder, da overfaldene fandt sted.

I dag modtog de tre familier dog alligevel en opsigelse med morgenposten. Selv om de tre mindreårige børn ikke blev idømt straf, fremgår det nemlig af politiets rap-

porter, at børnene har deltaget i krimina-

liteten.

- Vi har fået aktindsigt i politiets afhørings-

rapporter, og vores jurister mener, at vi

er i vores gode ret til at opsige familierne,

siger boligforeningens direktør, Torben

Overgaard.

TV 2 / ØSTJYLLAND har mere om

sagen i dagens udsendelser.