Skoler kan købe 10 klip til kulturen

10 KLIP KULTUREN skal give oplevelser og læring inden for kunst, kulturhistorie og naturvidenskab.

ARoS, Kvindemuseet og Steno Museet står bagen idéen om 10 KLIP TIL KULTUREN - et klippekort, der med store rabatter giver skoler og andre uddannelsesinstitutioner mulighed for at bruge museernes tilbud om ekspertise indenfor oplevelse og læring, og som understøtter klasseundervisningen på alle niveauer inden for en lang række fag.

- For museernes vedkommende håber vi, at kortet vil hænge på lærerværelsets opslagstavle og minde lærere og pædagoger om de mange muligheder og oplevelser, som museerne hver især har at byde på og supplere undervisningen med. Det er vores håb, at det vil lette skolernes vej til museerne og dermed være til gavn og glæde for børn og unge som gode oplevelser og et væsentligt supplement til deres undervisning, siger Birgit Pedersen, museumsinspektør på ARoS og en af initiativtagerne bag klippekortet.