Skejby Sygehus står overfor fyringsrunde

På grund af økonomisk ubalance i Region Midtjylland bliver Skejby Sygehus nu pålagt at svinge sparekniven og finde besparelser.

Hospitalsledelsen orienterede mandag personalerepræsentanterne i HovedMEDudvalget om forslag til, hvordan der kan gennemføres besparelser for 30 mio. kr. på Skejby Sygehus.

Det største af spareforslagene går ud på at nedsætte lægesekretærbemandingen, så den kommer på niveau med lægesekretær-bemandingen på Århus Sygehus. Forslaget vil kunne give en besparelse på godt 8,5 mio. kr.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at undgå fyringer, men med de store besparelser vi står overfor, kommer vi til at tage afsked med nogle af vores medarbejdere, siger hospitalsdirektør Per Askholm Madsen til TV 2 | ØSTJYLLAND.

Fyringerne kommer til at ramme hospitalets lægesekretærer og sygeplejersker på Børneafdelingen. Netop Børneafdelingen har i de seneste år haft færre indlæggelser fra Århus-området af syge nyfødte og børn med alvorlige medfødte misdannelser. Derfor foreslår hospitalsledelsen en besparelse på 5 mio. kr. på Børneafdelingen.

Per Askholm Madsen har endnu ikke overblik over hvor stor en fyringsrunde sygehuset står overfor, men han håber, at flere af afskedigelserne kan klares med naturlig afgang samt et ansættelsesstop.

-Vi har bestræbt os på at friholde hospitalets højt specialiserede funktioner samt forskning, udvikling og undervisning, ellers undergraver vi Skejbys berettigelse som universitetshospital. Desuden ønsker vi ikke at reducere bemandingen på vore sengeafdelinger, hvor de mest syge patienter ligger, og hvor vi i forvejen ligger i den lave ende, siger hospitalsdirektør Per Askholm Madsen.

Besparelsesforslagene drøftes igen med både afdelingsledelserne og HovedMEDudvalget d. 29. april, inden de endelige spareforslag sendes til regionen d. 3. maj.

Regionsrådet i Region Midtjylland behandler besparelsesforslagene første gang på et budgetseminar 25. maj.