Sjælden fugl i Årslev Engsø

En stribet ryle er i to dage set ved den nye sø vest for Århus - fuglen er flere tusinde km væk fra sin arktiske hjemegn.

En stor ornitologisk sjældenhed er set ved Årslev Engsø både torsdag og fredag, oplyser naturvejleder Bjarne Golles fra Århus Kommunes Naturforvaltning.

Det drejer sig om et eksemplar af arten stribet ryle, som kun ses meget sjældent i Danmark på træk mellem yngleområderne i de arktiske egne mod nord og vinterkvarteret i syd. Det er således første gang, at stribet ryle er set ved Årslev Engsø og kun anden gang, at arten er registreret i Århus Amt.

- Da den stribede ryle yngler i de arktiske egne i Nordamerika og det nordøstligste Sibirien, er fuglen ved Årslev Engsø mange tusinde kilometer hjemmefra, fortæller Bjarne Golles.

- Normalt ses kun ganske få eksemplarer årligt i hele Danmark, så det er absolut en sensation, at vi nu kan se den her ved Århus, tilføjer han.