Sirenerne hyler onsdag

Beredskabsstyrelsen tester onsdag varslingssystemet, og derfor hyler sirenerne

Foto: Colourbox

I morgen, onsdag, klokken 12.00 tester Beredskabsstyrelsen og politiet det landsdækkende sirenevarslingssystem, så derfor er der ingen grund til panik, hvis man hører sirenerne hyle i Østjylland.

Under testen på onsdag vil der lyde tre signaler, oplyser Beredskabsstyrelsen.

- Først lyder der et varslingssignal. Varslingssignalet består af en tone, som stiger hurtigt og derefter falder langsomt. Tonen lyder fire gange, og signalet varer i alt 45 sekunder.

- Efter cirka tre minutter gentages varslingssignalet.

- Efter yderligere tre minutter afgives et afvarslingssignal, som betyder, at faren er drevet over. Afvarslingssignalet består af én lang ensartet tone, som varer 45 sekunder.

Vi understreger lige for god orden skyld, at det er en test på onsdag. Men hvis der virkelig var fare på færde, lyder opfordringen fra Beredskabsstyrelsen således:

- Gå inden døre, lukke døre og vinduer og slukke ventilationsanlæg

- Afvente information fra DR eller TV2, som viderebringer meddelelser fra politiet eller andre myndigheder. DR og TV2 vil desuden bringe informationer om varslingssituationen på deres hjemmesider og på tekst-tv side 150. Endelig vil du ofte kunne finde information på myndighedernes profiler på sociale medier.

Sirenerne testes med lyd hvert eneste år, og det sker altid den første onsdag i maj. Men faktisk testes sirenerne hver eneste nat året rundt - dog uden lyd.