Silkeborg til kamp mod oversvømmelser

Beboere langs Gudenåen klager over, at vandet går over sine bredder. Silkeborg Kommune kommer dem til undsætning.

Silkeborg Kommune har den seneste uge modtaget flere henvendelser fra lodsejere, der har konstateret, at vandstanden i å-systemet er usædvanlig høj i forhold til årstiden.

Derfor er Gudenaacentralen og entreprenørselskabet Jysk Naturpleje begyndt arbejdet med at skære grøde på strækningen fra Silkeborg Langsø til Tange sø. Det forventes, at grødeskæringen vil sænke vandstanden i Lyså, Silkeborg Langsø og Gudenåen ned til Tange Sø.

Ikke noget nyt problem
Også i september sidste år var der problemer med for høj vandstand i Gudenåsystemet. Dengang krævede 64 lodsejere erstatning, fordi Silkeborg Kommune efter deres opfattelse havde forsømt at skære grøde.

Dengang som nu skyldes den øgede vandstand, at vandplanterne i åen er vokset meget mere end de plejer. På grund af de ekstra store vandplanter kan der ikke strømme så meget vand igennem åen som normalt, og det fører til oversvømmelser langs bredderne.

Det er angiveligt Vandremuslingens indtog i Gudenå-systemet, der er den indirekte årsag til oversvømmelserne. Muslingen giver nemlig vandplanterne bedre vækstbetingelser, og dermed stiger vandstanden i åen.

Se mere i torsdagens nyhedsudsendelser på TV 2 | ØSTJYLLAND.