Silkeborg Kommune får grønt lys til klasser på 35 elever

Silkeborg får ja til deres ansøgning om en generel dispensation fra reglen om maksimalt 28 elever i en klasse.

Den endelige afgørelse træffes i en udfordringsret-arbejdsgruppe med repræsentanter for både Undervisningsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og KL, det skriver folkeskolen.dk.

Folkeskolen.dk har fået aktindsigt i Undervisningsministeriets indstilling, og udover Silkeborg Kommune har også Viborg Kommune fået dispensation til at lave klasser på op til 35 elever.

Hos Danmarks Lærerforening vil man nøje følge udviklingen i Silkeborg og Viborg.

- Jeg har tidligere hørt, at undervisningsminister Tina Nedergaard lægger vægt på, at højere klassekvotienter ikke må være en del af en spareøvelse. Og både Viborg og Silkeborg er pt inde i massive besparelser på skoleområdet med nedlæggelser af lærerstillinger til følge. Så vi vil følge det her utrolig tæt, og hvis man dokumenterbart bruger færre ressourcer end ved almindelig klassedannelse, så forventer jeg, at ministeriet griber ind, siger formand Anders Bondo Christensen.