Silkeborg kæmper mod underskud

De fire kommuner i Ny Silkeborg Kommune forventer at få et samlet underskud på 54 millioner kroner i 2006.

Ny silkeborg kommene risikerer at blive trukket i Statstilskud. Det sker hvis de fire kommmuner ikke når at indhente underskuddet på 54 millioner inden sammenlægningen i 2007. Fortæller Østjyllands Radio idag.

Overskrider landets kommuner samlet budgettet for 2006, vil statstilskudet for 2007 til blive beskåret med et beløb svarende til underskuddet i 2006. Alene Silkeborg Kommune forventer et underskud på 39 millioner kroner i 2006.

Det betyder, at alle nye projekter bliver indstillet i år, siger Silkeborgs borgmester Jens Erik Jørgensen. - Vi skal sikre os, at institutionerne ikke skynder sig at bruge deres penge nu, det vil være problematisk for os. Samtidig er det vigtigt, at vi indskærper overfor alle afdelinger, hvor vigtigt det er, at man begrænser kommunens aktivitet i det omfang det er muligt, indenfor de regler vi har om serviceniveau i Silkeborg Kommune.