SF: Hurtige tog i stedet for bro

SF er modstander af bro mellem Østjylland og Sjælland. I stedet skal togene køre hurtigere på strækningen Århus-København, mener partiet.

SF står fast på sit traditionelle ståsted, hvor togtrafik skal prioriteres frem for biler.

Derfor kan partiet ikke se idéen med en gigantbro fra Kalundborg til Østjylland, som trafikforsker Uffe Jacobsen har foreslået.

Landsdelene skal ikke knyttes sammen med broer men med effektive højhastighedstog, lyder det.

- Men en sådan bro vil nærmest med statsgaranti føre til kraftigt øget biltrafik, og det er ikke, hvad vi som samfund har brug for i en tid, hvor en vildtvoksende transportsektor har et stigende ansvar for den ustabile klimasituation, samtidig med at vi oplever voldsomme trængselsproblemer på vejene. Derfor bør vi i stedet udvikle den nuværende togforbindelse mellem København og Århus til en attraktiv højhastighedsforbindelse, siger SF's trafikordfører, Poul Henrik Hedeboe.