Ser på bioetanol i Sverige

Dong vil anlægge ny fabrik ved Studstrup. Miljøudvalg tager til Sverige for at blive klogere på, om fabrikken kommer til at forurene.

Århus Amts miljøudvalg drager i næste uge på studietur for at besigtige et bioetanolværk i Sverige. Det sker forud for amtets beslutning om, hvorvidt Dong Energy skal have tilladelse til at bygge sådan en fabrik til at udvinde brændstof fra hvede eller halm i tilknytning til Studstrupværket.

På værket i Nordköping vil udvalget først og fremmest se på, om det lokale bioetanolværk lugter eller forurener med næringsstoffer, sådan som blandt andre borgere omkring Studstrupværket frygter, oplyser udvalgsformanden, Erik Poulsen (V).

Dong Energy ønsker at bruge overskudsdamp fra el- og varmeproduktionen på Studstrupværket til at fremstille bioætanol fra hvede og måske senere fra halm, der skal bruges som miljøvenlig tilsætning til benzin. Men der er stor lokal modstand mod, at amtet giver Dong Energi tilladelse til produktionen, som vil koste trekvart milliard kroner at etablere.

Endnu har amtets miljøforvaltning ikke afgivet en indstilling til politikerne om, hvorvidt Studstrupværket skal have tilladelsen, oplyser udvalgsformanden.

- Det er en stor beslutning, hvad enten vi bestemmer, at tilladelsen skal gives eller ej. Så vi ønsker at undersøge sagen til bunds, siger Erik Poulsen. Amtspolitikerne har forudsat, at en tilladelse til Studstrupværket ikke medfører udledning af næringsstoffer i Århus Bugt. /ritzau/

LÆS OGSÅ:<STRONG><A href="http://www.tv2oj.dk/nyhe_nyhed_s.asp?newsID=14272">Omstridt anlæg måske til Grenaa (19/5-06)</A><A href="http://www.tv2oj.dk/nyhe_nyhed_s.asp?newsID=14253">Byråd protesterer mod energi-anlæg (18/5-2006)</A><A href="http://www.tv2oj.dk/nyhe_nyhed_s.asp?newsID=13310">Brændstof til biler (9/2-06)</A></STRONG>