Sen skolestart er bedst

Giver mindre kriminalitet

Arkiv

Både piger og drenge begår færre lovovertrædelser, før de fylder 18 år, hvis de begynder i skole et år senere, viser ny forskning. Det får nu eksperter til at pege på en større førskole-indsats.

Det er ny forskning fra Aarhus Universitet og Rockwool Fondens Forskningsenhed som konkluderer, at det kan have stor betydning for et barn at begynde et år senere i skole. Børn begår ganske enkelt mindre kriminalitet, før de bliver 18 år, hvis de begynder i skole som syv og et halvt-årige i stedet for i en alder af seks og et halvt år, lyder det fra Aarhus Universitet og Rockwool Fondens Forskningsenhed.

De har igennem et stort registerbaseret datasæt fulgt alle danske børn født mellem 1981 og 1993 med fokus på deres vej gennem uddannelsessystemet og kriminalitet begået efter 15-års alderen, og det står klart, at den sene skolestart især har en positiv påvirkning i forhold til kriminalitet, når det gælder drenge.

Her varer effekten af en sen skolestart ved, så de sene startere også efter deres 18-års fødselsdag har færre forbrydelser på CVet, lyder det fra forskerne, der dog ikke vil anbefale at udskyde skolestarten i Danmark.

- Det vil være et udtryk for lave ambitioner på daginstitutions- og uddannelsesområdet, hvis vi foretog så stort et indgreb udelukkende for at sænke en i forvejen lav kriminalitet. Derudover vil det også blive dyrt i tabte skatteindtægter, da en senere skolestart medfører kortere tid på arbejdsmarkedet, siger professor Helena Skyt Nielsen fra Institut for Økonomi på Aarhus Universitet.

Resultaterne er ifølge Aarhus Universitet bemærkelsesværdige, fordi tidligere forskning stort set ikke har kunnet påvise langvarige effekter af sen skolestart. Dog har norske undersøgelser vist, at sen skolestart beskytter mod teenagegraviditet.

I stedet for at indføre sen skolestart, bør man imidlertid sætte ind med en større indsats før skolen, så flere børn kan blive skoleparat, vurderer professor Michael Rosholm, leder af Trygfondens Børneforskningscenter på Aarhus Universitet.

Han forklarer, at amerikanske undersøgelser viser, at en førskole-indsats styrker ressourcesvage børns præstationer i skolen og siden deres karriere og lønniveau i samfundet.

- Vi har en kraftig mistanke om, at de børn, som forlader uddannelsessystemet med for få kompetencer til at uddanne sig yderligere er de samme børn, som startede deres skolegang uden at være helt læringsparate, siger Michael Rosholm.