Seks bestyrelser går i protest

Seks ud af 435 bestyrelser for århusianske daginstitutioner har nedlagt sig selv i protest mod besparelser.

I protest mod de aktuelle nedskæringer har forældre-ledede bestyrelser for seks ud af 435 daginstitutioner i Århus Kommune besluttet at nedlægge sig selv. Medlemmerne af de nedlagte bestyrelser nægter at administrere de besparelser, som flertallet i byrådet har pålagt dem.

Ifølge børn- og ungechef Ole Kiil fra Århus Kommune var protestbevægelsen dog langt større i forbindelse med besparelser i 1995. Den gang var det næsten alle bestyrelserne, der nedlagde sig selv.

Når en bestyrelse træder tilbage, uden der kommer nogen afløsere ind, overgår bestyrelsens beføjelser til institutionens ansatte leder.

Se mere i TV2 / ØSTJYLLAND kl. 19.30.