Sankthansbål aflyst: Forbud mod afbrænding i flere kommuner

Alle østjyske kommuner - bortset fra Horsens - har nu indført afbrændingsforbud. Overtrædelse af forbuddet giver bøder på minimum 2.000 kroner

Med mindre du bor i Horsens Kommune, ser det sort ud i forhold til sankthans i Østjylland.

Østjyllands Brandvæsen har udsendt et forbud mod afbrænding af sankthansbål. Det sker på grund af den langvarige tørke, som har ramt Østjylland og resten af Danmark.

- Det er ret usædvanligt, men det er et skridt, som vi synes, vi har været nødt til at tage, siger Johnny Damgaard, der er beredskabsinspektør hos Østjyllands Brandvæsen, til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Vi har haft en meget tør periode, så vi er bekymret for de store sankthansbål.

VIDEO: Østjyllands Brandvæsen har udsendt varslet fredag, så folk har en mulighed for at se det i god tid, siger beredskabsinspektør Johnny Damgaard.

Det er tilladt sætte gang i ukrudtsbrændere, mindre bålfade og grill, men kun hvis det er placeret på u-brændbart materiale som fliser og lignende.

quote Det er ret usædvanligt, men det er et skridt, som vi synes, vi har været nødt til at tage.

Johnny Damgaard, beredskabsinspektør, Østjyllands Brandvæsen

- Vi har åbnet op for, at der stadig er mulighed for at have et lille snobrødsbål, siger Johnny Damgaard.

Afbrændingsforbuddet gælder afbrænding af:

  • Haveaffald (Er i forvejen reguleret i kommunernes affaldsregulativer)
  • Halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer
  • Hugstaffald, kvas og lign fra skovbrug,
  • Siv og rør, der står på roden i søer, åer, moser, rørskove og enge
  • Lyng, der står på roden, hede- og mosetørv samt hede- og mosejord
  • Bål, herunder sankthansbål


Følgende undtages:
  • Grill (trækul, træbriketter og gas)
  • Mindre bålfade
  • Apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding af fast, flydende eller gasformigt brændstof, f.eks. svejse- eller skæreaggregater, blæselamper, lyskilder, terrassevarmere, ukrudtsbrændere, udtørringsapparater m.v.
  • Koge og varmeapparater til madlavning


For alle undtagelserne gælder at dette skal foregå på u brændbart underlag og at der skal udvises særlig forsigtig opførsel i forbindelse med brug af ild i det fri.

Forbuddet træder i kraft den 15. juni. Østjyllands Brandvæsen kan ikke fortælle, hvornår forbuddet ophæves.

Hvis sankthansbålet alligevel tændes, så kan det ende med at koste dyrt. Ifølge lovgivningen straffes overtrædelse af forbuddet med bøde på minimum 2.000 kroner.

Hvis ilden breder sig, og der sker skader, så kan bøden stige, og der kan komme et erstatningsansvar, oplyser Østjyllands Politi.