Samsø uden operationslæge

Cheflæge Allan Rye siger nej til stilling som kirurgisk overlæge ved Samsø Sygehus.

Fra nytår har Samsø ikke længere nogen læger, der kan operere. Cheflæge Allan Rye har sagt nej til en stilling som kirurgisk overlæge på øen, fordi han skulle have stået til rådighed døgnets 24 timer, hvis han havde sagt ja.

Allan Ryes egen stilling som cheflæge overgår 1. januar til Århus Amtssygehus, og han ønsker ikke at fortsætte som kirurgisk overlæge på Samsø.

Dermed står amtet med et problem, hvis der er samsinger, der skal opereres på deres egen ø.

Dansk Folkepartis Jette Skriver foreslår over for Østjyllands Radio, at århusianske kirurger i fremtiden på skift skal tage operationsvagter på Samsø.