Sådan reagerer din kommune på ældre-svigt

Østjyske kommuner er klar med initiativer efter TV 2's afsløring af snyd med timeregistreringer i ældreplejen. Se oversigt her.

TV 2 | NYHEDERNES afsløring af hjemme­hjælperes snyd med arbejdstiden i Københavns Kommune har fået en række østjyske kommuner til at reagere.

TV 2 | ØSTJYLLAND har torsdag spurgt samtlige ni kommuner om, hvad de har gjort for at forhindre lignende svigt.

Se oversigt nedenfor:

Favrskov

Kommunaldirektør Jan Kallestrup:

- Vi har mundtligt været i dialog med alle medarbejdere og bedt dem være særligt opmærksomme i den kommende tid. Det er klart, at der lige nu er stor fokus på deres arbejde, og det skal vi alle sammen være forberedte på. For eksempel har vi snakket om, hvilke signaler vi sender, hvis en medarbejder kører forbi Brugsen på vej hjem fra arbejde, mens hun stadig er iklædt sin "uniform". Ikke at hun skal lade være med det, vi har bare talt om, at den slag s kan blive opfattet forkert."

Norddjurs

Formand for ældreudvalget Niels Erik Iversen (S):

Ledelsen i ældreplejen har mandag spurgt en række teamledere i hjemmeplejen om, hvorvidt det er sandsynligt, at tilsvarende snyd finder sted. Teamlederne har svaret, at sandsynligheden er stærkt begrænset.

Odder

Her er den ansvarlige chef på ferie indtil mandag. Men det er forventningen, at hun formentlig vil kalde folk sammen til et hurtigt møde om sagen.

Randers:

Kontorchef Jens Kjær:

Ledelsen har sat ekstra fokus på området ved at appellere til, at det bliver drøftet i alle vagtgrupper, om der forekommer svigt.

Samsø

Formanden for social- og kulturudvalget Henrik Kjær (V):

Ledelsen har haft møde med alle gruppeledere og drøftet og gennemgået procedurerne. Der har ikke været grund til yderligere foranstaltninger.

Silkeborg

Gitte Willumsen, formand for Ældre- og Sundhedsudvalget, Venstre:

- Vi har ikke lavet særlige initiativer. Lige nu har vi ikke kendskab til svigt i hjemmeplejen. Når vi mødes igen efter sommerferien, kan det være, at vi kigger på området. Skulle der have været tilfælde af svigt, gør vi noget ved det, men som det er lige nu, er det ikke tilfældet.

Skanderborg

Kommunaldirektør Jens Kaptajn:

- Nyhedernes indslag har ført til en generel indskærpelse af reglerne over for alle ansatte i ældreplejen og en øget fokus på metoder og rutiner i arbejdet. Det er klart, at den slags, vi har set i København, aldrig må forekomme i vores kommune. Nu sikrer vi os lige en ekstra gang, at der er styr på tingene.

Syddjurs

Jørgen Andersen, direktør for ældreområdet:

Kommunen udsendte onsdag et såkaldt opmærksomhedsbrev til ledelse og medarbejdere. Her blev de ansatte bedt om at være opmærksomme på, om tilsvarende snyd finder sted i Syddjurs. Syddjurs Kommune udsender desuden torsdag en pressemeddelelse om, hvordan kommunen forholder sig til sagen.

Århus

Dorthe Laustsen (SF), ældrerådmand :

Dorthe Laustsen ønsker ikke at foretage sig noget på baggrund af TV 2's afsløringer i ældreplejen i København.

- Vi skal ikke gå i panik og lave regler og restriktioner. Så bliver medarbejderne bange og laver deres egne restriktioner, som kan virke som en klods om benet, siger hun.

Ifølge Dorthe Laustsen har Århus Kommune aldrig oplevet kollektivt snyd som i København. Hun mener derfor, det er vigtigt fortsat at vise de ansatte tillid. I modsætning til Københavns Kommune anvender Århus Kommune slet ikke tidsregistreringer i ældreplejen. Kommunen har indført 'kontrolfri zone'.