Så meget tjener de

Får overblikket over borgmestrenes lønninger

Der er stor forskel på, hvad polikerne tjener, alt efter om de er borgmestre i en stor kommune eller blot byrådsmedlemmer i en lille. Borgmesteren i Aarhus tjener således mere end 800.000 kroner når grundløn og tillæg er lagt sammen. Dertil kommer de bestyrelsesposter, der følger med, som fx formand for Aarhus Havn.

Er man blot menigt byrådsmedlem i en lille kommune, er grundlønnen helt nede på godt 66.000 kroner.

Kommunalbestyrelsesmedlemmerne og borgmesteren får med andre ord løn efter, hvor stor kommunen er. Desuden afhænger byrådsmedlemmernes løn af det udvalgsarbejde, de udfører.

Byrådsmedlemmernes løn:

I kommuner med under 80.000 indbyggere får kommunalpolitikerne et vederlag på 66.387 kroner om året.

I kommuner med over 80.000 indbyggere får kommunalpolitikerne 79.665 kroner.

Desuden får lokalpolitikere med hjemmeboende børn under 10 år 13.270 kroner.

Mod et fradrag på 20.000 kroner om året kan politikerne modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Det kan højst dreje sig om 1975 kroner om dagen.

Desuden får kommunalpolitikerne et vederlag, hvis de er medlem af et udvalg, og et vederlag, hvis de er udvalgsformænd. Vederlaget kommer fra en samlet lønpulje til udvalgsarbejde. Hvor stor puljen er, afhænger af borgmesterens løn.

En stikprøve foretaget af Økonomi- og Indenrigsministeriet har vist, at vederlag er i størrelsesordenen 15.000-25.000 kroner om året for et udvalgsmedlem.

Lønningen til udvalgsformanden og næstformanden kan højst være 40 procent af borgmesterens vederlag.

Borgmesterens løn

Borgmesteren i kommuner med under 12.500 indbyggere får 527.889 kroner om året.

I kommuner med 12.501-25.000 får borgmesteren 600.642 kroner.

I kommuner med mellem 25.001 og 40.000 indbyggere får borgmesteren 659.481 kroner.

I kommuner med 40.001 og 80.000 indbyggere får borgmesteren 737.906 kroner.

I kommuner med flere end 80.000 indbyggere får borgmesteren 737.906 kroner og et tillæg på 88.033 kroner oveni.

København, Aarhus, Odense og Aalborg:

Byrådsmedlemmerne i Københavns Kommune får 92.942 kroner om året.

Borgmestre i København får 737.906 kroner.

Overborgmesteren får 737.906 kroner plus et tillæg på 187.716 kroner.

Rådmænd i Aarhus Kommune får 659.481 kroner.

Rådmænd i Odense og Aalborg får 600.642 kroner.

Kilde: Kommunernes Landsforening, notat fra den 21. august 2012, og Indenrigs- og Økonomiministeriet, Fakta om vederlag til kommunalpolitikere, 9. september 2013.