Så kan der stemmes

Fra i dag er det muligt at brevstemme

I dag, tre måneder før kommunalvalget, åbner kommunerne op for muligheden for at brevstemme. Og alle borgere har mulighed for at benytte denne stemmeform.

Den 1. januar trådte nye regler i kraft, der betyder, at alle borgere kan brevstemme - en mulighed, der førhen var begrænset til borgere, der ikke kunne møde op på selve valgdagen. Dermed håber man at valgdeltagelsen vil stige til det forestående kommunalvalg.

- Tanken er, at man kan tage stemmestedet til borgerne eksempelvis i valgbusser, på gymnasierne, på banegården eller på plejehjemmene - så længe at det foregår under ordnede forhold, siger Solvejg Schultz-Jakobsen der er sekretariatschef i Kommunernes Landsforening.

Det er mulig at brevstemme frem til to hverdage før valget.