Risiko for kø ved E45 i weekenden

Fra fredag aften spærres et spor på Djurslandmotorvejen. Vejen skal have ny asfalt.

I løbet af de næste uger lægges det øverste lag asfalt på den sidste etape af Djurslandmotorvejen, mellem Skejby og E45.

I den kommende weekend sker det i de sydlige spor, altså for trafikken i østlig retning - mod Århus. Arbejdet kræver, at vejen spærres, og trafikken mod Århus ledes i stedet over på den nye lokalvej Søftenvej.

Den øgede mængde trafik på Søftenvej kan medføre kødannelser, måske især på tilslutningsrampen fra E45, hvor trafikanterne, der kommer sydfra på E45 og skal via Søftenvej mod Århus eller Hinnerup, skal vente længere tid i T-krydset end normalt.

Spærringen af Djurslandmotorvejen i østlig retning sker fra fredag aften den 18. juni omkring kl. 18.00 og fortsætter til arbejdet er færdigt - søndag eftermiddag eller aften.
Det oplyser Vejdirektoratet.