Rekordmange får et nyt organ

På Skejby Sygehus, der er et af landets fire transplantationscentre, er antallet af familietransplantationer steget med 50 pct. på få år.

Antallet af nyrer, hjerter, lunger og lever, der blev transplanteret til en ventende patient, nåede sidste år det hidtil højeste nogensinde, nemlig 327. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Det viser tal, der netop er offentliggjort over organtransplantationer i Norden. I 2007 0g 2008 lå tallet på henholdsvis 276 og 278.

Formand Jan Rishave fra Transplantationsgruppen, der er en sammenslutning af foreninger, der varetager interesser for transplanterede og for patienter, som venter på et organ, glæder sig over de nye tal:

- Det er rigtig flot, at vi er kommet så godt med. Sammenlignet med de øvrige lande i Skandinavien, vi samarbejder med, har vi haft svært ved at levere til de andre. Forhåbentlig er det en udvikling, der nu er vendt, siger han.

Siden 2007 har Dansk Center for Organdonation arbejdet på at øge antallet af transplantationer, og i løbet af 2009 har næsten 700 læger og sygeplejersker været igennem kursus eller undervisning på centret. Centerleder Helle Haubro Andersen glæder sig også over stigningen:

- Det er helt sikkert, at der er kommet et øget fokus, og at der bliver gjort en enorm indsats ude på afdelingerne. Jeg tror, mange efterhånden har den holdning, at når vi ikke kan redde det menneske, der ligger i sengen, er der fem andre, vi kan redde, siger Helle Haubro Andersen.

<b>Ekstra mange nyretransplantationer</b>
Særligt nyretransplantationer har de senere år bragt antallet af transplantationer dramatisk vejret. Igennem flere år er der gennemført mellem 160 og 190 transplantationer årligt, men i 2009 landede man på 231. Formand for Nyreforeningen Stig Hedegaard peger på, at det blandt andet skyldes en stor vækst i antallet af levende donorer, der giver en nyre til et sygt familiemedlem.

- Det giver bonus, og vi kan se det på ventelisterne, som går den rigtige vej, siger Stig Hedegaard.

Den 1. oktober 2009 ventede i alt 577 danskere på et organ, heraf 480 på en ny nyre.

På Århus Universitetshospital Skejby, der er et af landets fire transplantationscentre, er antallet af såkaldte familietransplantationer steget med 50 procent på få år. Overlæge Stinne Kvist, nyremedicinsk afdeling, fortæller, at man siden 2004 har taget samtaler med pårørende om en eventuel donation:

- Det er lidt af en overvindelse. Og forinden havde vi mange overvejelser om, hvad vi som læger kunne tillade os at spørge om. Men alle vores bekymringer er blevet gjort til skamme. Man kan aldrig gardere sig imod, at nogen føler det som et pres, men vi fornemmer, at familierne er utroligt glade for, at vi tager det op direkte, fordi de ofte selv går med nogle overvejelser og bekymringer, som vi kan tale åbent om, siger hun.

Flere fagpersoner peger også på en holdningsændring i befolkningen, godt hjulpet på vej af kampagner og mediebevågenhed.

De senere år har et stigende antal danskere tilmeldt sig donorregistret - i alt er 606.785 danskere nu tilmeldt, og heraf siger 85 procent ja til at blive organdonor.

<i>Kilde: Kristeligt Dagblad</i>