Rekord af nyre-transplantationer

Ny rekord i antallet af nyre- transplaterede på Skejby Sygehus. Fremgangsmåden er enkel men kontroversiel. Sygehuset tager simpelthen kontakt til patienternes familie for at høre, om de vil af med en nyre.

Ny rekord i antallet af nyre- transplaterede på Skejby Sygehus. Succesen er kommet på grund af en ny, enkel men kontroversiel fremgangsmåde. Sygehuset tager simpelthen kontakt til patienternes familie for at høre om de vil af med en nyre.

På Skejby Sygehus arbejder personalet på Nyremedicinsk for at forkorte ventetiden på en ny nyre for patienterne. Man gør det ikke ved hjælp af ny forskning, men ved at tage telefonen og ringe til de nyresyges pårørende for at høre, om de kan donere en nyre.

Den politik har Skejby Sygehus så stor succes med, at sygehuset i år transplanterer flere nyrer end nogensinde før. Men spørgsmålet er om det er muligt at kontakte pårørende til nyrepatienter uden samtidig at presse dem til at donere. I vores naboland Norge er antallet af nyretransplantioner fra pårørende væsentlig større end i Danmark, men her er presset fra sundhedssystemet på de pårørende også endnu større.

I vores nyhedsudsendelse i aften klokken 19.30 kan de møde Jan Frederiksen, som har bevidst valgt ikke at lade Skejby Sygehus kontakte sine pårørende.