Regler blokerer for byggeri af plejehjem

Byggeriet af seks plejehjem og 50 seniorboliger i Århus og København er blevet aflyst på ubestemt tid på grund af finansieringsregler.

De ældre i landets store kommuner må finde sig i at bo i forældede boliger mange år endnu, hvis ikke der bliver ændret på reglerne for, hvad det almene boligbyggeri må koste.

Både i København, på Frederiksberg og i Århus er man allerede tvunget til at udskyde nødvendigt byggeri af plejeboliger, fordi det ikke længere kan lade sig gøre at bygge for det fastsatte rammebeløb.

I Århus har man aflyst byggeriet af 50 planlagte seniorboliger, fordi det var umuligt at overholde den økonomiske ramme. Den 21. maj i år skrev et enigt byråd sammen med boligorganisationerne i Århus til den daværende socialminister Eva Kjer Hansen (V) og foreslog, at reglerne blev ændret. Men byrådet fik ikke noget svar, oplyser Dorthe Laustsen (SF), sundheds- og omsorgsrådmand.

- Århus Kommune rykkede den nye minister Karen Jespersen for svar den 18. september. Igen uden resultat. Det ville klæde socialministeren at komme med et svar, helst inden valget. Indtil nu er det borgerne i Århus Kommune, der er taberne - blandt andet de ældre - der havde set frem til en alderdom i de nye seniorboliger i Hasle, siger hun.