Regionsformand støtter regeringen

Der er ikke speciallæger nok til at opfylde S-formand Helle Thorning-Schmidts krav om færre lukninger af akutberedskaber, siger partifællen, Bent Hansen.

Den socialdemokratiske formand for Reion Midtjylland og Danske Regioner, Bent Hansen støtter fortsat regeringens og Sundhedsstyrelsens anbefaling om at skære antallet af hospitaler med akutberedskab ned til mellem 20 og 25. Hans partiformand, Helle Thorning-Schmidt kræver ellers færre lukninger for at sikre kortere afstand for ambulancekørsel.

- Der er ikke speciallæger nok i Danmark til at bemande flere akutmodtagelser. Og det er vigtigere, at folk får en forsvarlig lægebehandling længere væk, end en dårlig tæt på, siger Bent Hansen. Embedsmænd i Region Midtjytlland har også foreslået af skære i antallet af akutberedskaber her, blandt andet vil man skære akutberedskabet væk på Regionshospitalet i Silkeborg.

Bent Hansen peger på, at planen også indebærer en forbedring af behandlingen i ambulancer fra redderes, sygeplejerskers og lægers side undervejs, ligesom der er planer om lægehelikoptere.

Bent Hansen understreger, at man fra lægefagligt hold støtter op mod en halvering af hospitaler med akutberedskab.

- Vi ville bruge alle personaleressourcerne til at holde vagt og have for få til at holde ventelisterne nede, siger Bent Hansen til Ritzau om Thorning-Schmidts krav om færre
hospitalslukninger.

/ritzau/