Randrusianerne har sendt 200 spareforslag til byens politikere

Kort før sommerferiens start lancerede kommunen en hjemmeside, hvor man kan komme med forslag til kommunale besparelser.

Randers Kommune regner med at skulle spare ca. 150 mio. kr. på næste års budget for at kunne holde økonomien i balance. Derfor har byrådet bestilt et sparekatalog på 200 mio. kr. så der kan prioriteres mellem besparelserne.

For at få så mange spareideer som muligt på bordet har Randers Kommune oprettet hjemmesiden www.<a href="http://www.sparranders.dk" target="_blank">sparranders.dk,</a> hvor både borgere og kommunen medarbejdere opfordres til at aflevere spareforslag.

Det er også muligt både at læse og kommentere andres spareforslag. Og på trods af at de fleste for tiden er på sommerferie er der alligevel kommet ca. 200 spareforslag ind på hjemmesiden i løbet af nogle få uger.

Spareforslagene berører stort set alle kommunale områder som, skoler, ældre, trafik, administration, kultur, sundhed osv.

Af eksempler på indsendte spareforslag kan nævnes:

<ul>
<li>Køb flere cykler til hjemmehjælperne til erstatning for bilerne i hjemmeplejen.</li>
</ul>
<ul>
<li>Stop for studieture til de politiske udvalg.</li>
</ul>
<ul>
<li>Gratis buskort til pensionister bør kun være til de mindrebemidlede.</li>
</ul>
<ul>
<li>Opret en konto hvor folk frivilligt kan indbetale et beløb til kommunen.</li>
</ul>
<ul>
<li>Hele kommunen ledelse bør gå 5% ned i løn ligesom ministrene på Christiansborg.</li>
</ul>
<ul>
<li>Sluk hver 2. gadelampe efter midnat.</li>
</ul>
<ul>
<li>Ved at tilbyde ældre træning kan man nedsætte behovet for hjemmehjælp</li>
</ul>.
<ul>
<li>Spar licensen til Microsoft Office-pakken og brug i stedet Open Office.</li>
</ul>
<ul>
<li>Indfør målsætning om at Randers skal være den mest effektivt administrerede kommune.</li>
</ul>

Der er endnu ikke regnet på de enkelte spareforslag. Derfor er det umuligt at sige, hvor store besparelserne vil være, hvis forslagene bliver gennemført.

Planen er at forslagene, der afleveres på sparranders.dk skal indgå i et bruttokatalog over besparelser, som politikerne senere skal tage stilling til. Sidste frist for at aflevere forslag er d. 13. august.