Randers og Djurs samarbejder

De tre kommende borgmestre i Ny Randers, Norddjurs og Syddjurs kommuner har indledt et samarbejde, der skal fremme udviklingen på Djursland og i Kronjylland.

De kommende borgmestre vil blandt andet arbejde for etableringen af "Det nordlige hængsel", forbindelse over eller under Randers Fjord, samt at Mols Bjerge bliver udlagt som nationalpark.

De tre nuværende formænd for sammenlægningsudvalgene i kommunerne - Torben Jensen, (Borgerlisten) Norddjurs, Vilfred Friborg Hansen (A) Syddjurs og Henning Jensen Nyhuus (A), Ny Randers - mødtes forleden i Randers, hvor de skød samarbejdet i gang.

"Vi har haft et meget positivt møde, hvor vi blev enige om at sætte fokus på infrastruktur, turisme og erhverv i vores fælles område," siger Henning Jensen Nyhuus på vegne af de tre formænd. Han glæder sig især over, at der var fodslag om at arbejde for gennemførslen af "Det nordlige hængsel", der er en forbindelse fra motorvejen nord for Randers til hovedvejene mod Grenaa og Ebeltoft, samt den nye forbindelse over eller under Randers Fjord.

"Den forbindelse står blandt andet på dagsordenen, når der til sommer indkaldes til et stormøde, med både politikere og folk med interesser i erhvervsliv eller natur," siger Henning Jensen Nyhuus. Også formanden i Syddjurs, Vilfred Friborg Hansen glæder sig over samarbejdet mellem de tre kommende kommuner. "Vi er helt enige om at arbejde for, at Mols Bjerge bliver gjort til nationalpark, og vi håber at finde opbakning hos miljøministeren og i Folketinget," siger Vilfred Friborg Hansen.

Han glæder sig i øvrigt over, at alle tre kommuner er enige om infrastrukturens betydning for området, herunder rute 21 og Molsfærgerne, samt Århus Lufthavn i Tirstrup. Det er meningen, at samarbejdet mellem de tre borgmestre skal formaliseres, så de mødes med jævne mellemrum. "Enighed gør stærk, og man har før set, at samarbejde i Jylland på tværs af kommunegrænser har udmøntet sig i konkrete resultater. Vores ord får større vægt over for f.eks. regering og folketing, når vi siger dem med een mund," siger Torben Jensen fra Norddjurs.