Rådne huse skal måske rives ned

24 huse på Møllevangen i Århus er så hård angrebet af fugt og skimmel-svamp, at de muligvis skal rives ned.

24 huse på Møllevangen i Århus er så hård angrebet af fugt og skimmel-svamp, at de muligvis skal rives ned. Fugt- og svampskaderne blev konstateret for ca. fire år siden.

Et af husene står i øjeblikket tomt med opgravet gulv, så eksperterne kan vurdere skaderne.

For ejeren, Boligforeningen Århus Omegn, kan det blive en dyr affære. En totalrenovering af de 24 huse vurderes til at koste op mod 46 mio. kr. og vil betyde mere end en fordobling af lejernes husleje.