Psykisk syge venter på bolig

Fjorten psykisk syg patienter hænger fast på Psykiatrisk Hospital i Risskov. Der mangler simpelthen boliger.

Deres akutte psykiatriske behandlinger er slut, men de kan ikke komme videre fra Psykiatrisk Hospital. Århus Kommune kan ikke finde boliger til dem.

- Politikerne har valgt en kortsigtet og ubegavet løsning i at nedlægge en række botilbud til de psykisk syge. De millioner, det koster Århus Kommune, kunne være brugt til at give disse mennesker et ordentligt liv, siger Kim Rattenborg, kredsformand for Sind i Århus til metroXpress.

Kredsformanden for foreningen, der varertager psykisk syges interesser, er det horribelt omsorgssvigt, at patienter skal blive det sted, hvor de har gennemgået en måske ubehagelig behandling.

Næstformand i Århus Kommunes socialudvalg Karen Juul (S) vil nu rejse sagen over for den ansvarlige rådmand, Gert Bjerregaard (V).