Psykiatrien i Randers er god

Formanden for amtets psykiatri- og handicapudvalg afviser, at psykiatriske patienter i Randers skulle have dårligere forhold end de indlagte i Århus.

Det er det rene vås, når Bente Carstens fra Støtteforeningen for Sindslidendes Randers-afdeling beskylder Århus Amt for at forfordele psykiatrien i Randers i forhold til Århus. Så kort og klart afviser formanden for amtets psykiatri- og handicapudvalg, Louis Rolander (S), den kritik, som Bente Carstens har rettet mod amtet efter ulykken på Flintebjergcentret i Randers i sidste uge. Her kastede to unge mænd sig ud fra bostedets øverste etager, og den ene døde af sine kvæstelser. Amtet er efterfølgende blevet kritiseret for at have udskrevet den nu afdøde fra psykiatrisk Afdeling i Randers, selv om han ifølge kritikerne stadig burde være indlagt.

Ifølge Louis Rolander har de psykiatriske patienter i Randers akkurat samme forhold som de indlagte i Århus. Udvalgsformanden giver dog Bente Carstens ret i, at der mangler enestuer på Psykiatrisk Afdeling i Randers. Ifølge Louis Rolander arbejder Århus Amt i forvejen på at indrette flere enestuer i Randers.