Protester over navneskifte

Knap 40 af virksomhederne i IT-HUSET Katrinebjerg er utilfredse med det nye navn "INCUBA Sciencepark".

IT-HUSET Katrinebjerg skiftede i mandags navn til INCUBA Sciencepark.

En navneændring som mange af husets virksomheder er imod.

- Vi frygter, at vi fremover skal bruge alt for mange ressourcer på at forklare vore kunder, at "INCUBA Sciencepark" ikke er en forskerpark, og at vi er en veletableret virksomhed med fuld kontrol over de løsninger, vi leverer. Derfor vil vi i fremtiden nok undlade at benytte lokationen i forbindelse med markedsføring, så vi fremover kun bor på "Åbogade 15" og ikke i IT-HUSET. Og det er dybt beklageligt, fastslår Michael Skanderby fra virksomheden Logos Consult.

Navneskiftet er sket som en del af en fusion mellem IT-HUSET og en række forsknings- og udviklingsmiljøer i Århus.

Knap 40 af virksomhederne har skrevet under i protest mod navneskiftet, da de ikke stiltiende vil acceptere at blive forvekslet med en del af det århusianske forskningsmiljø.

- Vi er en veletableret innovativ IT virksomhed og kan ikke leve med den risiko for fejlfortolkning, der ligger i det nye navn. Resultatet bliver, at vi fremover kun markedsfører vores eget navn, mens det blot er en tilfældighed, at vi bor i et kontorhus på Åbogade, fastslår Søren Ravn fra firmaet Webbook.

Ledelsen i INCUBA Sciencepark tager dog kritikken med ro.

- Vi synes, det nye navn er fantastisk godt. INCUBA Sciencepark signalerer virksomheder under udvikling, innovation og netværk, siger administrerende direktør Niels Christian Sidenius til TV 2 | ØSTJYLLAND.

Han mener kun, det er et fåtal af husets virksomheder, der reelt har brugt IT-HUSET Katrinebjerg i deres markedsføring. Og han vil gerne hjælpe med til, at disse virksomheder fremover kan bruge det nye navn.

- Vi noterer kritikken, og så er det vores opgave, at få omverden til at tænke på INCUBA Sciencepark som et sted med udvikling, innovation og netværk som tidligere nævnt, siger han.