Produktionsskoler populære

Den finansielle krise betyder, at der er fuldt hus og ventelister på de fleste østjyske produktionsskoler.

Østjyske produktionsskoler mærker en stor tilstrømning af elever. Så stor, at der flere steder er ventelister.

På Silkeborg Produktionshøjskole er ventetiden oppe på en til to måneder, alt efter hvilket værksted de unge vil ind på.
I januar oprettede de endnu et designværksted, og nu i dag har de oprettet et nyt metalværksted for at imødekomme elevtilstrømningen.

- Det gælder jo om, at de unge mennesker kommer i gang hurtigst muligt, så de ikke går hjemme i flere måneder. Derfor er vi i gang med nye tiltag, siger Erling Christensen fra Silkeborg Produktionshøjskole.

Den øgede interesse skyldes dels at nogle fyres fra ufaglærte jobs, dels at flere ikke kan finde en læreplads.