Privatskoler hitter i sparetider

I Silkeborg hænger ansøgninger til privatskoler sammen med nedskæringer på de kommunale budgetter.

På TH Langs Skole regner skoleleder Tine Kristansen med at få op til 360 elever næste skoleår. Normalt er antallet af elever omkring 300, men efter de store besparelser på folkeskolerne, er der nu en markant stigning.

- Vi får mange henvendelser fra forældre, der er utrygge ved den situation der er i folkeskolen, og så synes jeg jo, at vi laver en god skole, fortæller skoleleer Tine Kristiansen.

På Th. Langs Skole håber forældrene at deres børn kan gå uden at skulle frygte besparelser. Men der er stadig mange børn i klasserne - helt op til 44 børn - men så er der til gengæld to lærere.